Kurser

Til virksomheder tilbyder vi special-tilrettede kurser.

Et udgangspunkt kan være vores lynkursus i branche-dansk som indeholder:

* En opstarts-dag (3 moduler af 1,5 times varighed) for virksomhedens medarbejdere.
   Her gives et kursus i dansk grammatik og skrivning.
   Ligesom (flere) specielle ønsker formidles til vores undervisere på denne opstarts.
   Desuden snakkes om sproglige og kulturelle udfordringer (normer og forventninger) på arbjejdspladsen.
   Undervejs snakker den ene af vores undervisere (Mozhgan Moradi) personligt med hver enkelt af medarbjederne
   med henblik på en dybere og gensidig forståelse af medarbejderens udfordringer på arbejdspladsen.

 * Virksomhedens medarbejdere får udleveret  vores it-pakke til selvtræning i dansk.
   Virksomheden kobles op på Branche-dansk.net, hvor virksomhedens medarbejdere kan kommunikere og skrive faglige tekst-afsnit.
   Når der skrives på Branche-dansk.net visualiseres grammatikken i skrivningen samtidig for medarbejderen via vores tekst-parser.

* En afslutnings-dag med afklarende spørgsmål omkring virksomhedens fagsprog og strategier til det videre arbejde med dansk og 
  dansk kommunikation.
  Kursisten beholder vores it-pakke til at selvtræning, og virksomheden beholder opkoblingen til Branche-dansk.net.
  Afslutningsdagen indeholder samtidig en personlig samtale med en af vores undervisere (Mozhgan Moradi)  med henblik på  
  medarbejdernes mundtlige kommunikation.

  Med venlig hilsen
  Uffe Larsen
  ULREV@comxnet.dk

   

© Uffe Larsen (UL REV) 2018